Acta Med. 1999, 42: 33-35

https://doi.org/10.14712/18059694.2019.144

History of Pathological Anatomy in Hradec Králové

Zdeněk Nožička

Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Pathology, Hradec Králové, Czech Republic

Article without abstract.